Home / Tag Archives: มอุปกรณ์ไอที

Tag Archives: มอุปกรณ์ไอที

Feed Subscription

Sim Lim Square แหล่งรวบรวมอุปกรณ์ไอทีในสิงคโปร์

Sim Lim Square แหล่งรวบรวมอุปกรณ์ไอทีในสิงคโปร์

Sim Lim Square ศูนย์อุปกรณ์ไอที 6 ชั้น ที่ขึ้นชื่อและราคาถูกกว่าร้านอื่นๆ ในสิงคโปร์ 10-20% โดยมีร้านให้เลือกเดินซื้อของมากกว่า 400 ร้านทีเดียว (ชั้น 1-3 จะขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างกล้องดิจิทัล, เครื่องเล่น MP3, เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ ส่วนชั้น 4-6 ขายอุปกรณ์คอมฯพวกเครื่องพีซีและโน๊ะบุ๊ก) แต่หากคิดจะซื้อจริงๆ ควรจะดูเรื่องประกันด้วย เพราะถ้าไม่ใช่ประกันแบบทั่วโลก เกิดเสียต้องมาเปลี่ยนที่สิงคโปร์เลย ของที่ขายสามารถต่อราคาได้อีก อย่าเพิ่งรีบร้อนจ่ายเงินนะ

Read More »
Scroll To Top